12.07.2012
На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 12. јула 2012. године, приспело је понуда у износу од 5.835.440.000 динара, односно 116,71 одсто обима емисије. Прихваћено је понуда у износу од 4.335.440.000 динара (433.544 државних записа). То представља 86,71 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 12,7 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 11. октобра 2012. године.