19.11.2014
Реотварањем емисије десетогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 09. априла 2014. године, а поново отворене 19. новембра 2014. године, понуђен обим аукције износио је 25.962.000 евра.
Укупан обим тражње износио је 33.340.000 евра, односно 128,42 одсто обима аукције. Реализовано је 25.962 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 25.962.000 евра, што представља 100,00 одсто обима аукције.
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 5,50 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 11. априла 2024. године. Датум доспећа купона (5,00% годишње) је 11. април. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.