26.11.2014
Реотварањем емисије петогодишњих државних обвезница, деноминованих у еврима, Републике Србије, емитоване 26. августа 2014. године, а поново отворене 26. новембра 2014. године, понуђен обим аукције износио је 59.163.000 евра.
Укупан обим тражње износио је 35.492.000 евра, односно 59,99 одсто обима аукције. Реализовано је 35.492 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности35.492.000 евра што представља 59,99 одсто обима аукције.
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 5,00 одсто на годишњем нивоу, а нанаплату доспевају 28. августа  2019. године. Датум доспећа купона (4,00% годишње) је 28.август. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.