12.12.2014
Дана 17. децембра 2014. године планирано је реотварање емисије седмогодишњих државних обвезница Републике Србије од 9. септембра 2014. године. Понуђен обим емисије је 6.327.200.000 динара.