16.12.2014
На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 16. децембра 2014. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.
Укупан обим тражње износио је 3.247.110.000 динара, односно 32,47 одсто обима емисије.
Реализовано је 298.376 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 2.983.760.000 динара, што представља 29,84 одсто обима емисије.
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 9,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 18. децембра 2016. године. Датуми доспећа купона (8,00% годишње) су 18. децембар 2015. и 18. децембар 2016. године.