17.12.2014
На аукцији седмогодишњих државних обвезница Републике Србије одржаној 17. децембра 2014. године (реотварање емисије од 9. септембра 2014. године), понуђен обим аукције износио је 6.327.200.000 динара.
Укупан обим тражње износио је 6.792.840.000 динара, односно 107,36 одсто обима аукције.
Реализовано је 632.720 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 6.327.200.000 динара, што представља 100,00 одсто обима аукције.
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 11,99 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 11. септембра 2021. године. Датум доспећа купона (10,00% годишње) је 11. септембар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.