17.07.2012
Реотварањем 433. емисије осамнаестомесечних државних записа Републике Србије, емитоване 12. јуна 2012. године, а поново отворене 17. јула 2012. године, приспело је понуда у износу од 1.164.000.000 динара, односно 15,56 одсто обима аукције. Прихваћено је понуда у износу од 889.000.000 динара (88.900 државних записа). То представља 11,89 одсто обима аукције.
 
Државни записи су продати по дисконтној стопи од 14,5 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 12. децембра 2013. године.