23.12.2014
С обзиром на то да су 25. и 26. децембар нерадни дани у Европској Унији, уплате по основу салдирања емисије државних хартија од вредности на дан 23.12.2014. године је потребно извршити код Централног регистра дана 23. или 24.12.2014. године.