23.12.2014
На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 23. децембра 2014. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.
Укупан обим тражње износио је 99.984.000 евра, односно 199,97 одсто обима емисије.
Реализовано је 50.000 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 50.000.000 евра, што представља 100,00 одсто обима емисије.
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 4,47 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 25. децембра 2017. године. Датум доспећа купона (4,00% годишње) је 25. децембар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.