30.12.2014
На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 30. децембра 2014. године, понуђен обим емисије износио је 75.000.000 евра.
Укупан обим тражње износио је 146.334.000 евра, односно 195,11 одсто обима емисије.
Реализовано је 75.000 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 75.000.000 евра, што представља 100,00 одсто обима емисије.
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 3,50 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 05. јануара 2017. године. Датуми доспећа купона (4,00% годишње) су 05. јануар 2016. и 05. јануар 2017. године.