12.01.2015

Агенција за оцену кредитног рејтинга ''Fitch Ratings''  је потврдила ''B+'' кредитни рејтинг Републике Србије. Кредитни изглед је остао стабилан.