18.07.2012
Календар aукција државних хартија од вредности Републике Србије, планиран за месец јул је допуњен следећом аукцијом:
-   
Тромесечни државни записи Републике Србије биће емитовани 26.  јула 2012. године. Номинална вредност емисије је  4 милијардe  динара.