08.01.2015
На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 08. јануара 2015. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.
Укупан обим тражње износио је 5.984.200.000 динара, односно 59,84 одсто обима емисије.
Реализовано је 578.420 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 5.784.200.000 динара, што представља 57,84 одсто обима емисије.
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 9,29 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 12. јануара 2017. године. Датуми доспећа купона (8,00% годишње) су 12. јануар 2016. и 12. јануар 2017. године.