19.01.2015

Агенција за оцену кредитног рејтинга ''Standard & Poor's'' је потврдила ''BB-'' кредитни рејтинг Републике Србије. Кредитни изглед је негативан.