21.01.2015
На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 21. јануара 2015. године, понуђен обим емисије износио је 100.000.000 евра.
Укупан обим тражње износио је 77.634.000 евра, односно 77,63 одсто обима емисије.
Реализовано је 77.534 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 77.534.000 евра, што представља 77,53 одсто обима емисије.
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 4,26 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 23. јануара 2018. године. Датум доспећа купона (4,00% годишње) је 23. јануар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.