18.02.2015
На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије (4,00% купон), одржаној 18. фебруара 2015. године, понуђен обим емисије износио је 100.000.000 евра.
Укупан обим тражње износио је 101.601.000 динара, односно 101,60 одсто обима емисије. Реализовано је 91.857 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 91.857.000 динара, што представља 91,86 одсто обима емисије.
Примање по основу данас емитованих хартија од вредности довољно је за покриће свих евро деноминованих обавеза по основу главнице до краја марта 2015. године, чиме се овом емисијом неће повећати стање јавног дуга на крају првог квартала 2015. године.
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 3,45 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 20. фебруара 2017. године. Датуми доспећа купона (купонска стопа 4,00% годишње) су 20. фебруар 2016. и 20. фебруар 2017. године. Стопа приноса по којој су продате данашње хартије од вредности нижа је за 0,05 процентних поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности крајем 2014. године.