20.07.2012
Обавештавамо овлашћене учеснике Аукцијске платформе трезора и инвеститоре у државне хартије од вредности да је дошло до измене у распореду аукција за месец јул 2012. године.
Реотварање 7. емисије динарских државних обвезница, од 25. априла 2012. године (обим аукције 14.724.020.000 динара, рочност 3 године), одржаће се 30. јула 2012. године.
 
Реотварање 436. емисије динарских државних записа, од 4. jула 2012. године (обим аукције 11.121.800.000 динара, рочност 53 недеље), одржаће се 31. jула 2012. године.