24.07.2012

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 24. јула 2012. године, приспело је понуда у износу од 11.984.000 евра, односно 19,97 одсто обима емисије. Прихваћено је понуда у износу од 11.984.000 евра (11.984 државних обвезница), што представља 19,97 одсто обима емисије.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 6,20 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 26. јула 2014. године. Годишња купонска стопа износи 5,75 одсто, а исплата купона вршиће се полугодишње до датума доспећа.