07.04.2015
Реотварањем емисије педесеттронедељних државних записа Републике Србије, емитоване 10. марта 2015. године, а поново отворене 07. априла 2015. године, понуђен обим аукције износио је 7.980.900.000 динара.
Укупан обим тражње износио је 5.422.050.000 динара, односно 67,94 одсто обима аукције. Реализовано је 542.205 комада државних записа укупне номиналне вредности 5.422.050.000 динара, што представља 67,94 одсто обима аукције.
Примања по основу данас емитованих државних записа користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих државних хартија од вредности, које доспевају у априлу 2015. године.
Државни записи су продати по стопи приноса од 8,14 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 17. марта 2016. године.
Стопа приноса, по којој су продати данашњи записи, нижа је за 0,26 процентних поена у односу на претходну аукцију државних записа исте рочности емитоване марта 2015. године.