16.04.2015
На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 16. априла 2015. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.
Укупан обим тражње износио је 3.651.580.000 динара, односно 121,72 одсто обима емисије.
Реализовано је 300.000 комада државних записа, укупне номиналне вредности 3.000.000.000 динара, односно 100 одсто обима емисије.
Државни записи су продати по стопи приноса од 6,45 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 16. јула 2015. године.
Стопа приноса по којој су продате данашње хартије од вредности нижа је за 0,50 процентних поена у односу на претходну аукцију хартије од вредности исте рочности емитоване почетком фебруара 2015. године.