22.04.2015
На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 22. априла 2015. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.
Укупан обим тражње износио је 69.615.000 евра, односно 139,23 одсто обима емисије.
Реализовано је 41.896 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 41.896.000 евра, што представља 83,79 одсто обима емисије.
 
Примања по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих обвезница које доспевају у мају 2015. године.
 
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 3,90 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 24. априла 2018. године. Датум доспећа купона (3,50% годишње) је 24. априла. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.
 
Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,36 процентних поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване јануара 2015. године.