26.07.2012
На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 26. јула 2012. године, приспело је понуда у износу од 5.282.660.000 динара, односно 132,07 одсто обима емисије. Прихваћено је понуда у износу од 3.579.660.000 динара (357.966 државних записа). То представља 89,49 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по дисконтној стопи од 12,7 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 25. октобра 2012. године.