22.04.2015
Поводом 112. емисије државних обвезница Републике Србије у износу од 50 милијарди динара, која ће се одржати 23. априла 2015. године, обавештавамо сва домаћа и страна физичка и правна лица заинтересована за куповину државних хартија од вредности да Република Србија, као емитент, планира да на аукцији (23. априла 2015. године) прода обвезнице у износу до 30 милијарди динара.