23.04.2015
На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 23. априла 2015. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000.000 динара, са намером да се прода износ до 30.000.000.000 динара. 

Укупан обим тражње износио је 29.772.320.000 динара, односно 59,54 одсто обима емисије. Реализовано је 1.110.676 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 11.106.760.000 динара.
 
Имајући у виду знатно бољи фискални резултат од очекиваног у прва четири месеца 2015. године, висок износ ликвидности на рачунима Републике Србије и успешно реализовање аукција државних хартија од вредности у претходном периоду уз перманентно смањење трошкова задуживања, на данашњој аукцији је реализован само износ који је потребан за финансирање обавеза по основу старе девизне штедње у наредном периоду.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 8,23 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 27. априла 2018. године. Датуми доспећа купона (10,00% годишње) су 27. април 2016. године, 27. април 2017. године и 27. април 2018. године.
 
Стопа приноса по којој су продате данашње државне обвезнице,нижа је за 1,47 процентних поена у односу на претходну аукцију државних хартија од вредности исте рочности емитованих крајем фебруара 2015. године.