04.05.2015
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 4. априла 2015. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.
Укупан обим тражње износио је 75.960.000 евра, односно 151,92 одсто обима емисије.
Реализовано је 43.416 комада државних записа, укупне номиналне вредности 43.416.000 евра. То представља 86,83 одсто обима емисије.
Државни записи су продати по стопи приноса од 1,99 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 11. маја 2016. године.
Стопа приноса, по којој су продати данашњи државни записи, нижа је за 0,46 процентних поена у односу на претходну аукцију државних хартија од вредности  исте рочности емитоване почетком марта 2015. године.