30.07.2012
Реотварањем седме емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 25. априла 2012. године, а поново отворене 30. јула 2012. године, понуђен обим аукције износио је 14.724.020.000 динара.
Укупан обим понуда износио је 9.374.510.000 динара, односно 63,67 одсто обима аукције. Реализовано је 937.451 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 9.374.510.000 динара. То представља 63,67 одсто обима аукције.
 
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 15,74 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 27. априла 2015. године.