10.07.2015
Дана 28. јула 2015. године планирана је емисија десетогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима. Планирани обим емисије износи 100.000.000 евра са купоном од 3,500 одсто. Исплата купона се врши годишње.