15.07.2015
На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 15. јула 2015. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.
 
Укупан обим тражње износио је 48.068.000 евра, односно 96,14 одсто обима емисије. Реализовано је 42.068 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 42.068.000 евра, што представља 84,14 одсто обима емисије.
 
Примање по основу задуживања, које је обезбеђено на данашњој аукцији државних хартија од вредности Републике Србије, биће искоришћено за финансирање обавеза, које доспевају по основу раније емитованих хартија од вредности исте рочности, те стога ово задуживање неће утицати на промену стања јавног дуга.
 
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 2,85 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 17. јула 2017. године. Датуми доспећа купона (2,00% годишње) су 17. јул 2016. године и 17. јул 2017. године.