16.07.2015
На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 16. јуна 2015. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.
Укупан обим тражње износио је 5.356.780.000 динара, односно 178,56 одсто обима емисије.
Реализовано је 295.418 комада државних записа, укупне номиналне вредности 2.954.180.000 динара. То представља 98,47 одсто обима емисије.
Државни записи су продати по стопи приноса од 4,79 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 15. октобра 2015. године.
Стопа приноса, по којој су продати данашњи државни записи, нижа је за 0,84 процентних поена у односу на претходну аукцију државних хартије од вредности исте рочности емитоване почетком маја 2015. године.