31.07.2012
Реотварањем емисије педесеттронедељних државних записа Републике Србије, емитоване 4. јула 2012. године, а поново отворене 31. јула 2012. године, понуђен обим аукције износиo је 11.121.800.000 динара.
Укупан обим понуде износио је 2.532.500.000 динара, односно 22,77 одсто обима аукције. Реализовано је 248.250 комада државних записа, укупне номиналне вредности 2.482.500.000 динара. То представља 22,32 одсто обима аукције.
Државни записи су продати по стопи приноса од 14,35 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 12. јула 2013. године.