22.07.2015
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 22. јула 2015. године понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.
 
Укупан обим тражње износио је 10.274.180.000 динара, односно 102,74 одсто обима емисије.
Реализовано је 792.418 комада државних записа укупне номиналне вредности 7.924.180.000 динара, што представља 79,24 одсто обима емисије.
 
Државни записи су продати по стопи приноса од 6,18 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 29. јула 2016. године.
 
Примање по основу задуживања, које је обезбеђено на данашњој аукцији државних хартија од вредности Републике Србије, биће искоришћено за финансирање обавеза, које доспевају по основу раније емитованих хартија од вредности исте рочности, те стога ово задуживање неће утицати на промену стања јавног дуга.