18.08.2015
Дана 10. септембра 2015. године планирано је реотварање емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије, првобитно емитоване 23. априла 2015. године.
 
Република Србија, као емитент, планира да на аукцији 10. септембра 2015. године прода обвезнице у износу до 25 милијарди динара.
 
Примање по основу ове емисије, биће искоришћено за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности.
 
Планирано реотварање емисије трогодишњих државних обвезница неће утицати на промену стања јавног дуга, с обзиром да ће се средствима по основу ове емисије вршити рефинансирање обавеза које доспевају током септембра 2015. године.