19.08.2015
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 19. августа 2015. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.
 
Укупан обим тражње износио је 30.962.000 евра, односно 61,92 одсто обима емисије. Реализовано је 30.962 комада државних записа, укупне номиналне вредности 39.962.000 евра. То представља 61,92 одсто обима емисије.

Државни записи су продати по стопи приноса од 1,58 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 26. августа 2016. године.
 
Стопа приноса, по којој су продати данашњи државни записи, нижа је за 0,01 процентних поена у односу на претходну аукцију државних хартија од вредности исте рочности емитоване јуна 2015. године.
 
Примање по основу задуживања, које је обезбеђено на данашњој аукцији државних хартија од вредности Републике Србије, биће искоришћено за финансирање обавеза, које доспевају по основу раније емитованих хартија од вредности исте рочности, те стога ово задуживање неће утицати на промену стања јавног дуга.