02.09.2015
На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 02. септембра 2015. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.
 
Укупан обим тражње износио је 13.551.470.000 динара, односно 135,51 одсто обима емисије.
Реализовано је 945.147 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 9.451.470.000 динара, што представља 94,51 одсто обима емисије.
 
Примање по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих обвезница које доспевају у септембру 2015. године.
 
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 6,80 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 04. септембра 2017. године. Датуми доспећа купона (6,00% годишње) су 04. септембар 2016. године и 04. септембар 2017. године. Стопа приноса по којој су продате данашње хартије од вредности нижа је за 0,40 процентних поена у односу на претходну аукцију хартије од вредности исте рочности емитоване маја 2015. године.