16.09.2015
На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 16. септембра 2015. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.
 
Укупан обим тражње износио је 102.666.000 евра, односно 205,33 одсто обима емисије. Реализовано је 50.000 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 50.000.000 евра, што представља 100 одсто обима емисије.
 
Примање по основу задуживања, које је обезбеђено на данашњој аукцији државних хартија од вредности Републике Србије, користиће се за финансирање обавеза по основу јавног дуга које доспевају у септембру.
 
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 2,22 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 18. септембра 2017. године. Датуми доспећа купона (2,00% годишње) су 18. септембар 2016. године и 18. септембар 2017. године.
 
Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности нижа је за 0,63 процентна поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване јула 2015. године.