08.10.2015
На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 08. октобра 2015. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.
 
Укупан обим тражње износио је 4.348.430.000 динара, односно 144,95 одсто обима емисије.
Реализовано је 300.000 комада државних записа, укупне номиналне вредности 3.000.000.000 динара, односно 100% обима емисије.

Примања по основу данас емитованих државних записа користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у октобру 2015. године.
 
Државни записи су продати по стопи приноса од 4,09 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 07. априла 2016. године.
 
Стопа приноса по којој су продате данашње хартије од вредности нижа је за 0,48 процентних поена у односу на претходну аукцију хартију од вредности исте рочности емитоване септембра 2015. године.