15.10.2015
На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 15. октобра 2015. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.
Укупан обим тражње износио је 3.519.140.000 динара, односно 117,30 одсто обима емисије.
Реализовано је 276.552 комада државних записа, укупне номиналне вредности 2.765.520.000 динара. То представља 92,18 одсто обима емисије.
Државни записи су продати по стопи приноса од 3,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 14. јануара 2016. године.
Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 1,40 процентних поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване августа 2015. године.
Примања по основу данас емитованих државних записа користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у октобру 2015. године.