22.10.2015
На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 22. октобра 2015. године, понуђен обим емисије износио је 15.000.000.000 динара.
 
Укупан обим тражње износио је 18.019.900.000 динара, односно 120,13 одсто обима емисије.
Реализовано је 1.117.296 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 11.172.960.000 динара, што представља 74,49 одсто обима емисије.
 
Примање по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих обвезница које доспевају у октобру 2015. године.
 
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,95 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 26. октобра 2017. године. Датуми доспећа купона (6,00% годишње) су 26. октобар 2016. године и 26. октобар 2017. године. Стопа приноса по којој су продате данашње хартије од вредности нижа је за 1,85 процентних поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитованих почетком септембра 2015. године.