27.10.2015
На аукцији петогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 27. октобра 2015. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.
Укупан обим тражње износио је 67.955.000 евра, односно 135,91 одсто обима емисије. Реализовано је 50.000 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 50.000.000 евра, што представља 100 одсто обима емисије.
Примање по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих обвезница  и обавеза по основу кредита које доспевају у новембру 2015. године.
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 4,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 29. октобра 2020. године. Датум доспећа купона (3,00% годишње) је 29. октобар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа. Стопа приноса по којој су продате данашње хартије од вредности нижа је за 0,79 процентних поена у односу на претходну аукцију хартије од вредности исте рочности емитоване марта 2015. године.