09.11.2015
Дана 04. децембра 2015. године планирано је реотварање емисије десетогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, првобитно емитоване 28. јула 2015. године.
Планирани обим емисије износи 23.235.000 евра са купоном од 3,500 одсто. Исплата купона се врши годишње.