10.11.2015
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 10. новембра 2015. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.
 
Укупан обим тражње износио је 21.744.180.000 динара, односно 214,44 одсто обима емисије.
Реализовано је 1.000.000 комада државних записа, укупне номиналне вредности 10.000.000.000 динара. 
То представља 100 одсто обима емисије.
 
Државни записи су продати по стопи приноса од 4,09 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 17. новембра 2016. године.
 
Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,80 процентних поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване октобра 2015. године.
 
Примања по основу данас емитованих државних записа користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у новембру 2015. године.