19.11.2015
На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 19. новембра 2015. године, понуђен обим емисије износио је 100.000.000 евра.
 
Укупан обим тражње износио је 85.805.000 евра, односно 85,81 одсто обима емисије. Реализовано је 85.695 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 85.695.000 евра, што представља 85,70 одсто обима емисије.
 
Примање по основу задуживања, које је обезбеђено на данашњој аукцији државних хартија од вредности Републике Србије, користиће се за финансирање обавеза по основу јавног дуга које доспевају у новембру.
 
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 2,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 23. новембра 2017. године. Датуми доспећа купона (2,00% годишње) су 23. новембар 2016. године и 23. новембар 2017. године.
 
Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности нижа је за 0,22 процентна поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване септембра 2015. године.