15.12.2015
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 15. децембра 2015. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.
 
Укупан обим тражње износио је 13.379.700.000 динара, односно 133,80 одсто обима емисије.
 
Реализовано је 977.970 комада државних записа, укупне номиналне вредности 9.779.700.000 динара, што представља 97,80 одсто обима емисије.
 
Државни записи су продати по стопи приноса од 4,09 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 22. децембра 2016. године.
Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, остала је на истом нивоу као и претходна аукција хартија од вредности исте рочности емитоване новембра 2015. године.
 
Примања по основу данас емитованих државних записа користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у јануару 2016. године.