18.12.2015
Основни разлози побољшања кредитног изгледа Републике Србије се огледају у опоравку економије након пада бруто домаћег производа у 2014. години, фискалној консолидацији и смањењу платнобилансних неравнотежа .
Према пројекцији Fitch Ratings, бруто домаћи производ Републике Србије ће у 2015. години расти 0,7%, док ће у 2016. години расти 1,7%.
Мере фискалне консолидације коју Влада Републике Србије спроводи оствариле су значајан резултат у погледу смањења буџетског дефицита, успоравању раста јавног дуга и стварању услова за одрживи економски раст у наредном периоду.
Резултати мера фискалне консолидације за првих десет месеци 2015. године бољи су него што је првобитно планирано, услед раста прихода и смањења текућих расхода. Такође, Fitch Ratings је ревидирао наниже дефицит опште државе за 2015. годину на ниво од 4,1%.
У последњих пет година, просечан дефицит текућих трансакција износио је 8,3% бруто домаћег производа, док се у наредном средњерочном периоду очекује да буде на нивоу од 4-5% бруто домаћег производа. Fitch Ratings у свом извештају наводи да ће у 2015. години дефицит текућих трансакција платног биланса бити у потпуности покривен страним директним инвестицијама и да је смањење дефицита текућих трансакција платног биланса, заједно са снажним приливом страних директних инвестиција допринело смањењу притиска на инострано задуживање.
Како се наводи у извештају, тренутни кредитни рејтинг Републике Србије подржан је дохотком по глави становника (изнад Б и средњег нивоа ББ рејтинга),  вишим индексом људског развоја, као и одлуком Европске уније да отпочне преговоре о приступању са Републиком Србијом. Напори да се побољша пословно окружење, фокусирани на поједностављење процеса плаћања пореза, као и процеса добијања грађевинских дозвола, резултирали су побољшањем позиције Републике Србије на „Doing Business“ листи Светске банке за 2016. годину.
Као услове за евентуално побољшање кредитног рејтинга Републике Србије у наредном периоду, агенција за кредитни рејтинг Fitch Ratings наводи наставак мера фискалне консолидације, снажнији економски раст и даље смањење платнобилансних неравнотежа.