18.02.2016
На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној 18. фебруара 2016. године, понуђен обим емисије износио је 110.000.000.000 динара, са планом реализације у износу до 30.000.000.000 динара, а у складу са саопштењем од 1. фебруара 2016. године.

Укупан обим тражње износио је 41.601.050.000 динара, знатно изнад планираног обима продаје. Реализовано је 3.157.699 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 31.576.990.000 динара, чиме се делимично изашло у сусрет повећаној тражњи за данас емитованим државним обвезницама.
 
Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 5,95 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 22. фебруара 2019. године. Датуми доспећа купона (6,00% годишње) су 22. фебруар 2017. године, 22. фебруар 2018. године и 22. фебруар 2019. године.
 
Стопа приноса по којој су продате данашње државне обвезнице, нижа је за 0,64 процентних поена у односу на претходну аукцију државних хартија од вредности исте рочности емитованих септембра 2015. године.
 
Примања по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих државних хартија од вредности Републике Србије.