03.03.2016
На аукцији шестомесечних државних записа Републике Србије, одржаној 3. марта 2016. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.
 
Укупан обим тражње износио је 2.893.900.000 динара, односно 96,46 одсто обима емисије.
Реализовано је 289.390 комада државних записа, укупне номиналне вредности 2.893.900.000 динара, односно 96,46% обима емисије.
 
Примања по основу данас емитованих државних записа користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у марту 2015. године.
 
Државни записи су продати по стопи приноса од 3,25 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 1. септембра 2016. године.
 
Стопа приноса по којој су продате данашње хартије од вредности остала је непромењена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване децембра 2015. године.