14.03.2016
Дана 22. марта 2016. године планирана је емисија петогодишњих  државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима.
Планирани обим емисије износи 75.000.000 евра са купоном од 2,500 одсто. Исплата купона се врши годишње.