15.03.2016
На аукцији педесеттронедељних државних записа Републике Србије, одржаној 15. марта 2016. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.
 
Укупан обим тражње износио је 3.273.180.000 динара, односно 32,73 одсто обима емисије.
Реализовано је 167.318 комада државних записа, укупне номиналне вредности 1.673.180.000 динара.
 
Државни записи су продати по стопи приноса од 4,01 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 23. марта 2017. године.
Примања по основу данас емитованих државних записа користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у марту 2016. године, те стога ово задуживање неће утицати на промену стања јавног дуга.