12.05.2016
Реотварањем емисије двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, емитоване 1. фебруара 2016. године, а поново отворене 12. маја 2016. године, понуђени обим аукције износио је 37.558.000 евра.
 
Укупан обим тражње износио је 56.384.000 евра, односно 150,13 одсто обима аукције. Реализовано је 37.558 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 37.558.000 евра, што представља 100,00 одсто обима аукције.
 
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 1,18 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 3. фебруара 2018. године. Датум доспећа купона (1,50% годишње) је 3. фебруар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.
 
Стопа приноса по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,22 процентних поена у односу на претходну аукцију одржану марта 2016. године.
 
Примања по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности и других обавеза по основу јавног дуга које доспевају у мају 2016. године.