17.05.2016
Дана 25. маја 2016. године планирана је емисија десетогодишњих евро деноминованих државних обвезница Републике Србије. Планирани обим емисије износи 125.000.000 евра.